Θέμα: Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2018
Ημ/νια: 14/02/2018 07:57:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΘΑΩΚ8-ΒΗ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη