Θέμα: Έγκριση της αριθμ.64/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Ημ/νια: 13/02/2018 09:32:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Χ3ΕΩΚ8-ΥΩ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη