Θέμα: Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού» αντικατάσταση αυτού και συνεπής τροποποίηση της με αριθ. 220/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 13/02/2018 09:35:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΘΛΩΚ8-ΥΕ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη