Θέμα: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
Ημ/νια: 13/02/2018 09:21:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω073ΩΚ8-4ΩΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη