Θέμα: 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
Ημ/νια: 13/02/2018 09:24:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΨΥΩΚ8-2ΒΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη