Θέμα: Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘βαρύ φορτηγό’ σε ‘εργαστήριο ανακύκλωσης παλαιών σίδηρων και με¬τάλ¬λων’ στο 1ο χλμ της Δημο¬τι¬κής οδού Ξάνθης-Κομοτηνής
Ημ/νια: 13/02/2018 09:26:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΘ5ΩΚ8-Ζ0Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη