Θέμα: Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘μικρό επιβατηγό’ σε ‘πλυντήριο επιβατηγών αυτο- κινήτων’ στο 1ο χλμ της δημο¬τικής οδού Καβάλας-Ξάνθης
Ημ/νια: 13/02/2018 09:28:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω21ΟΩΚ8-ΘΑΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη