Θέμα: Διαμόρφωση θέσης φορτοεκφόρτωσης στη συμβολή των οδών Αθ. Διάκου και 28ης Οκτωβρίου
Ημ/νια: 25/01/2018 11:09:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ψ8ΟΩΚ8-ΒΚΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη