Θέμα: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
Ημ/νια: 25/01/2018 09:05:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΩΠΩΚ8-9ΤΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη