Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 50/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
Ημ/νια: 09/01/2018 13:03:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Σ1ΜΩΚ8-Ε30

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη