Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
Ημ/νια: 09/01/2018 13:04:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ε08ΩΚ8-ΔΟ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη