Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
Ημ/νια: 29/12/2017 07:31:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΟ1ΩΚ8-316

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη