Θέμα: Διαμόρφωση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί των οδών Σωκράτους και Δ. Βιζβύζη
Ημ/νια: 19/12/2017 08:16:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΞΜΩΚ8-4ΝΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη