Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την εκποίηση – μίσθωση – εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 19/12/2017 08:20:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΗ0ΩΚ8-Χ91

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη