Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 90/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Ημ/νια: 21/11/2017 11:45:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΟ4ΩΚ8-Ξ2Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη