Θέμα: 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
Ημ/νια: 21/11/2017 11:17:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 67Φ5ΩΚ8-Σ7Ω

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη