Θέμα: Μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων για το έτος 2018
Ημ/νια: 21/11/2017 11:17:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣΞ5ΩΚ8-ΙΛΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη