Θέμα: Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2017
Ημ/νια: 21/11/2017 11:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧ67ΩΚ8-9ΨΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη