Θέμα: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων
Ημ/νια: 21/11/2017 11:21:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒΡΚΩΚ8-0ΕΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη