Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ»
Ημ/νια: 21/11/2017 11:31:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΙ3ΩΚ8-6Β9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη