Θέμα: Μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018
Ημ/νια: 21/11/2017 10:42:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Θ5ΖΩΚ8-ΨΥΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη