Θέμα: Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» σε «συνεργείο – ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων» σε δημοτική οδό
Ημ/νια: 30/10/2017 11:52:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 68ΔΛΩΚ8-ΞΙ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη