Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 78/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικο. Έτους 2017
Ημ/νια: 30/10/2017 11:58:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 70Ρ0ΩΚ8-7ΝΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη