Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 82/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
Ημ/νια: 30/10/2017 12:00:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ν7ΓΩΚ8-ΓΔΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη