Θέμα: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης και συνεπής τροποποίηση της με αριθμ.95/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 30/10/2017 12:04:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 72ΑΡΩΚ8-ΝΥΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη