Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & Αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία - Προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α.»
Ημ/νια: 04/09/2017 11:34:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 676ΑΩΚ8-ΟΓ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη