Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 64/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την υποβολή απολογιστικού πίνακα Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2016
Ημ/νια: 04/09/2017 11:23:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΚΔΩΚ8-ΒΚ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη