Θέμα: Έγκριση για συνδιοργάνωση εκδήλωσης και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης,
Ημ/νια: 01/09/2017 12:53:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω0ΒΠΩΚ8-Ι0Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη