Θέμα: Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευ¬τι¬κό όχημα ‘ελαφρύ φορτηγό’ στην εγκατάσταση ‘συνεργείο αυτο¬κι¬νήτων-βουλκανιζατέρ’ σε δημοτική οδό κάθετη στο 4ο χλμ ΕΟ Ξάνθης-Καβάλας
Ημ/νια: 31/08/2017 12:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ι77ΩΚ8-Υ27

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη