Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στην Γενική Συνέλευση στην Αναπτυξιακή Ροδόπης-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Ημ/νια: 30/08/2017 10:24:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨ9ΑΩΚ8-6ΕΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη