Θέμα: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης και τροποποίηση της με αριθμ.222/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 03/08/2017 09:29:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΣΣΩΚ8-ΚΗΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη