Θέμα: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ και τροποποίηση της αριθμ.45/2017 προγενέστερη απόφασή του
Ημ/νια: 03/08/2017 09:21:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΖ7ΩΚ8-ΦΕΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη