Θέμα: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» και τροποποίηση της αριθμ.46/2017 προγενέστερη απόφασή του
Ημ/νια: 03/08/2017 09:22:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΗΒΦΩΚ8-9Χ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη