Θέμα: Αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και τροποποίηση της αριθμ.223/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 03/08/2017 09:26:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Σ6ΗΩΚ8-ΠΩ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη