Θέμα: Έγκριση της με αριθμ.69/2017 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την έγκριση της υλοποίησης ορίων των κορυφών 2,3 & 4 στον οικισμό Δαφνώνα του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 28/07/2017 10:39:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΦΛΩΚ8-Ψ1Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη