Θέμα: Έγκριση της με αριθμ.70/2017 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την έγκριση της υλοποίησης ορίων των κορυφών 1,2,3 & 4 του οικισμού Ν. Μορσίνης του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 28/07/2017 10:41:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 63ΜΙΩΚ8-ΦΒ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη