Θέμα: Έγκριση της με αριθμ.27/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2016
Ημ/νια: 28/07/2017 11:00:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 72ΗΣΩΚ8-Ω0Ζ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη