Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση φιλοξενίας κατά την περίοδο των Γιορτών της Παλιάς Πόλης
Ημ/νια: 28/07/2017 12:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩΘΠΩΚ8-ΙΚ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη