Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού
Ημ/νια: 28/07/2017 12:12:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩΠ1ΩΚ8-Φ01

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη