Θέμα: Απασχόληση προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017
Ημ/νια: 27/07/2017 12:27:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΙΟΩΚ8-Μ61

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη