Θέμα: Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευ¬τικό όχημα ‘ελαφρύ φορτηγό’ για την εγκατά¬στα¬ση ‘σταυ¬λι¬κή εγκατά¬στα¬ση’ σε οδό στη θέση ‘Τσεκού¬ρια’ Κιμμερίων
Ημ/νια: 30/06/2017 07:56:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 67ΩΞΩΚ8-7ΚΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.