Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 24/2017 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) σχετικά με τη μείωση τόκων υπερημερίας στα τιμολόγια ύδρευσης
Ημ/νια: 05/05/2017 11:25:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΔΗΘΩΚ8-ΧΞΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη