Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Φοιτητικού Παραρτήματος της ΙΕΕΕ Industry Applications Society του ΔΠΘ
Ημ/νια: 04/05/2017 10:26:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΨΔΩΚ8-2ΘΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη