Θέμα: Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παραβάσεις του ΚΟΚ
Ημ/νια: 03/05/2017 09:29:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΤΧΩΚ8-Λ9Ξ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη