Θέμα: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
Ημ/νια: 03/05/2017 09:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΗΣΩΚ8-Ι3Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη