Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 03/05/2017 09:17:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Α22ΩΚ8-ΘΡ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη