Θέμα: Έγκριση οριστικής παραλαβής των υλικών που περιέχονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της με αρ.πρωτ.13580/18-04-2016 σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 20/04/2017 14:17:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥΧΩΩΚ8-ΥΞΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη