Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
Ημ/νια: 19/04/2017 09:42:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ο10ΩΚ8-777

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη