Θέμα: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής έως 31-8-2019
Ημ/νια: 09/03/2017 13:38:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΥΨΠΩΚ8-Ι1Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη