Θέμα: Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό «ελαφρύ φορτηγό» στα α) Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών – Τεχνομεταλλική Αβραμίδης Ιωάννης, β) ΒΕΕ-ART ΙΚΕ – Εργαστήριο παρασκ. Μελισσοτροφής & κατασκευής κερύθρων και κυψελών γ) συνεργείο αυτοκινήτων (όλων των ειδικοτήτων) Μαυριδόγλου Πασχάλης στο 5ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας
Ημ/νια: 24/02/2017 08:14:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΙΗΩΚ8-ΗΑΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη